Copyright Notice

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the author, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other non-commercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the author, at the address below.

Sakmongkol ak 47

ariff.sabri@gmail.com

Tuesday 17 March 2015

Tengku Razaleigh Hamzah aka The Hermit of Langgak Golf Speaks in Parliament- Finally!HUTANG NEGARA, DEWAN RAKYAT DAN TANGGUNGJAWAB KITA

Ucapan oleh  Y.B.M. Tengku Razaleigh Hamzah Ahli Parlimen Gua Musang Di Sidang Dewan Rakyat pada hari Selasa, 17.3.15

Pada 30hb Oktober 2014, saya mengutus surat kepada setiap Ahli Dewan Rakyat tanpa pengecualian, suatu tindakan yang tidak pernah berlaku sebelumnya.  Ia menitikberatkan  kebimbangan saya  yang amat sangat terhadap kesejahteraan negara kita yang tercinta serta kedudukan Dewan yang mulia ini.    
2. Saya mengambil tindakan tersebut memandangkan bahawa di dalam sesebuah demokrasi berperlembagaan, Dewan Rakyatlah merupakan institusi terakhir yang bertanggungjawab ke atas keadaan negara dan rakyat jelata. Di samping itu, sebagai Ahli Dewan Rakyat kita telah bersumpah untuk berkhidmat kepada negara serta menegakkan Perlembagaan demi kepentingan rakyat Malaysia. Sayugia diingat bahawa sumpah setia itu bukanlah kepada parti ataupun pemimpinnya.
 3. Sejak penulisan surat tersebut, keadaan ekonomi dan politik dunia telah pun berubah secara mendadak. Barang diingat bahawa setiap negara saling bergantung antara satu sama lain. Ini bermakna Malaysia tidak terlepas daripada merasai kesan perubahan ekonomi dan politik yang dialami dunia. Keadaan baru ini memerlukan kita mengambil kira dan menimbang perubahan yang perlu kita buat. Sekiranya kita hendak menyelamatkan rakyat, apa-apa cadangan kita untuk perubahan  mestilah mampu menimbulkan kesan positif untuk mengatasi  masalah berat yang melanda negara. Dalam menimbang apa jua perubahan, kita seharusnya memahami keadaan yang sedang melanda negara. Yang demikian saya ingin nyatakan kerisauan saya terhadap keadaan negara sekarang ini.
4. Tidak dapat dinafikan bahawa kedudukan hutang negara akan tentukan keadaan dan kestabilan ekonomi kita. Mutu dan gaya hidup rakyat bergantung kepada dua perkara ini.
5. Yang saya maksudkan dengan hutang negara ialah hutang kerajaan, hutang sektor korporat dan hutang isi rumah.
6. Kerisauan saya mengenai hutang negara ialah ia telah mencecah paras yang boleh menyebabkan tercetusnya krisis ekonomi dan politik di hari muka. Kita tidak mungkin dapat menelah akan akibat dan kesan daripada krisis sebegini. Tetapi apa yang nyata ialah ia berbahaya terhadap Demokrasi Berperlembagaan yang mencorakkan kenegaraan Malaysia.
7. Sekaligus ini mengarahkan perhatian umum kepada persoalan asas lagi penting sama ada Dewan Rakyat mampu bertindak untuk menangani permasalahan semasa demi menegakkan ikrar kita ketika mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Rakyat. 

8. Berpandukan ikrar tersebut, saya berpendapat bahawa kita berkewajipan untuk mengetahui sebanyak manakah hutang negara itu dan apakah kemungkinan bebanannya terhadap rakyat kelak. Sila maklum bahawa kita dianggap gagal dalam memenuhi ikrar keperlembagaan tersebut sekiranya kita tidak ajukan soalan terpenting dalam menentukan  sebanyak manakah hutang tersebut. Dalam hal ini kerajaan haruslah bertindak secara telus serta memberitahu kepada Dewan Rakyat akan keadaan sebenarnya berkaitan dengan hutang negara.
 9. Oleh kerana kita mengambil berat akan hutang negara, sekiranya rakyat dibebankan lagi dengan hutang, kita berkewajipan untuk memastikan bahawa pendapatan negara digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukannya untuk pembayaran faedah kepada sipiutang dan pemegang bon. Sekiranya terdapat hutang sah dan kita bertanggungjawab ke atasnya maka kita berhak mendapat maklumat mengenai hutang tersebut. Yang demikian, sebagai Ahli Dewan Rakyat adalah menjadi tugas kita dan kita berhak untuk mendapat segala maklumat berkaitan dengan hutang tersebut. Sebagai Ahli Dewan Rakyat kita juga bertanggungjawab untuk memastikan segala jaminan, dengan izin Tan Sri Yang Dipertua, instrument kewangan dan letters of comfort yang membebankan rakyat jelata dengan hutang dibentangkan di Dewan yang mulia ini. Cara ini membolehkan kita menilai dengan penuh tanggungjawab sama ada wajar atau tidak rakyat terus dibebankan.
10. Di atas perkiraan inilah saya telah cadangkan di dalam surat bertarikh 30hb Oktober, 2014 supaya Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) ditangguhkan memandangkan ekonomi dan kewangan awam berada di tahap yang tenat. Rakyat juga menanggung beban hutang isi rumah yang tinggi. Oleh itu kita perlu tahu sebab musabab GST dikenakan kerana punca pendapatan ini akan menambah beban kewangan rakyat. Rakyat berhak tahu sama ada GST yang akan dilaksanakan pada bulan April hadapan ini akan menguntungkan negara atau ia hanya untuk membayar faedah kepada sipiutang dan pemegang bon. Tujuan GST dilaksanakan tidak seharusnya dirahsiakan.
 11.  Jikalau beban tambahan ini dihalakan kepada rakyat tanpa alasan munasabah kita sebenarnya berlaku tidak adil. Oleh itu suara hati kita semestinya jelas dan terang ketika memberi keterangan kepada rakyat kenapa GST perlu pada ketika ini.
12. Sekiranya sebab musabab perlunya berhutang dibentang di Dewan Rakyat dan ia didapati munasabah tentu sekali kita dapat  bertindak secara wajar terhadap niat Kerajaan. Bagaimanapun, kita perlu berhati-hati mengenai sama ada Kerajaan berhak mengenakan beban tambahan ini.
13. Sayugia diingatkan bahawa hutang isi rumah secara rasminya adalah pada tahap 87.4 peratus dan ini diakui satu-satunya yang tertinggi di Asia. Kita juga dibebani hutang korporat dan kita seharusnya mengambil berat akan perkara ini. Malangnya kita tidak dapat tanggapan sebenarnya mengenai masalah ini oleh kerana ketidaktelusan berkaitan dengannya. Apa pun, jumlah hutang isi rumah, hutang negara dan hutang korporat seharusnya merunsingkan kita apabila soal masa depan diperkatakan. 
14. Juga merunsingkan ialah penggunaan dana Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Kumpulan Wang Persaraan (KWAP) untuk membantu institusiinstitusi kewangan yang terlibat dalam pemberian pinjaman kepada perbadananperbadanan tertentu. Dalam hal ini, kita perlu penjelasan daripada Menteri Kewangan mengenai kedudukan KWSP dan KWAP serta jumlah pelaburan dana di dalam institusi kewangan yang dibebankan dengan pemberian pinjaman.
15. Dengan sendirinya ini membawa kita kepada persoalan tatacara pemerintahan atau, dengan izin, good governance yang penting dan perlu dalam pentadbiran kewangan negara kita. Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sekalikali tidak harus berada dalam keadaan di mana terdapatnya pertelingkahan kepentingan. Barang diingat bahawa pertelingkahan kepentingan ini merupakan suatu masalah serius. Bahawa perkara ini  mungkin telah diterima oleh Dewan Rakyat selama ini merupakan sesuatu yang tidak baik kepadanya.
16. Satu perkara yang ada hubungkait dengan pertelingkahan kepentingan dan sedikit sebanyak boleh membantu mengatasinya ialah pengisytiharan harta dan liabiliti. Pengisytiharan ini hendaklah merangkumi Ahli Kabinet dan Ahli Parlimen dahulu dan sekarang serta juga mereka dari sektor awam dan swasta di peringkat mempunyai kuasa membuat keputusan, dahulu dan sekarang. Pengisytiharan ini hendaklah dibuat secara berkala dan disimpan oleh sebuah badan bebas yang diwujudkan melalui Akta Parlimen.
17. Kini kita sedang menghadapi keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kemerosotan ekonomi serta institusi yang dipertanggunjawabkan dengan mendaulat dan menegakkan Pemerintahan melalui Undang-Undang dan Perlembagaan demokratik, dan penghakisan perpaduan nasional mendadak sekali dan bertembung antara satu sama lain. Keadaan ini telah mencetus suatu krisis yang meresap ke akar umbi dan kita kini berada di dalam keadaan kesesakan politik dan ekonomi.
18. Keadaan ini memberi kesempatan kepada Dewan Rakyat untuk memainkan peranan penting dalam perkembangan negara kita. Tidak ada mana-mana institusi baik politik mahu pun bukan politik yang dapat mengatasi kesesakan ini kecuali AhliAhli Yang Berhormat sekelian.
19. Kita sedang mengalami cabaran yang tidak pernah berlaku dalam usaha kita memenuhi ikrar untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Ini ialah kerana kuasa Dewan Rakyat telah beranjak kepada kepimpinan parti politik. Ia merupakan perkembangan di luar perlembagaan. Anjakan kuasa kepada orang perseorangan ini bertentangan dengan peruntukan perlembagaan. Dan pastilah ia bukannya demokrasi berperlembagaan.
 20. Yang demikian, Ahli-Ahli Yang Berhormat sekelian seharusnya membuat keputusan sama ada  hendak memenuhi ikrar yang dibuat ketika mula-mula menjadi ahli Dewan yang mulia ini atau pun melepaskan sahaja hak sebagai Ahli Yang Berhormat kepada kuasa di luar Dewan Rakyat. Keputusan yang harus dibuat merupakan keputusan asasi untuk rakyat jelata. Ia merupakan detik bersejarah kepada Ahli-Ahli Yang Berhormat sekelian dan perlu membuat pilihan sama ada hendak berkhidmat serta tunduk kepada kehendak rakyat ataupun hendak bersama kepimpinan parti.
21. Tan Sri Yang Dipertua, di kesempatan ini izinkan saya nyatakan bahawa di dalam usaha kita membuat keputusan yang saya sebutkan itu kita haruslah berpandukan kepada suara hati atau pun, dengan izin, conscience. Ini bermakna kita mesti berani menerima atau menolak sesuatu cadangan demi kepentingan rakyat yang kita wakili walaupun mungkin bertentangan dengan kehendak parti kita. Dalam pada itu kita juga bertindak secara berkumpulan dan sebagai satu pasukan demi menghambakan diri untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan pengundi.

17 comments:

Anonymous,  17 March 2015 at 20:55  

Fine words and sentiments but why did he take so long to finally speak up? A day late and a dollar short, in my opinion.

GEORGE CHOO,  17 March 2015 at 21:58  

Dear Sak,I was in Crystal Crown Hotel on Sunday n I ask Rafizi how much we the rakyat will lose over I MDB.

His and Tony Pua opinion is that we The Rakyat will lose between RM15 to 20 Billion.

Now we have Pembinaan PFI who loan RM 20 Billion and tak pernah
bayar balik satu sen sehingga sekarang.

All this money telah DICURI OLEH UMNO.
As i always said THE GOVT OF MALAYSIA UNDER NAJIB WHO TAKUT BINI,ORANG dan HANTU is BANKRUPT.
I taught Pak Lah was TERUK But Najib LAGI TERUK and he spolit the name of TUN RAZAK.

Fairuz Lee,  17 March 2015 at 22:13  

Why do you think he finally find the courage to speak out. A real opportunist !!!. Surprisedly it is only after Anwar's incarceration only do we see ,hear, and now the loud and blur speeches of condemnation by this particular NATO ( no action and talk only ) man on his own party. It is very obvious he holds the notion on his self and make belief that it is the right time to let others know about his self existence and a future PM material. When the row erupted between the "Pakatan Parties" on who to lead as PM if the Pakatan were to take over the Federal, some country bumpkin who is a simpleton put forth his name and this has led him to think he is the "chosen one" and also prodded him to act now or never. With the 1MDB and Umno internal concerns provided him the spring board to launch the "massacre" of his weak opponents. What can you make out on this kind of character. When he is need to be at the forefront where everyone else is in concerted effort and his voices are much a needed weight to put the country back into proper perspective against the corrupted Government ....well he chose to be a self impose hermit as you describe. An opportunist is self centred person void of understanding humility let alone practising humanity. Do not place too much in his fleeting courage as when the going gets too tough the wannabe tough gets going ( to oblivion ).

Anonymous,  17 March 2015 at 23:19  Salam

PM jangan peduli apa veteran Umno ni cakap. selagi 154 ketua bahagian sokong you, you buatlah apa saja. nak beli kapalterbang ke. nak simpan duit kat cayman island ke. nak bagi pinjaman kat jho low ke. nak bagi petrosaudi pinjam ke... buat saja

ketua bhg 154 org ada sokong you.

you jgn peduli rakyat 30 juta ni. di msia you hanya perlu jaga ketua bhg saja.

tu pun tak perlu semua. 154 dah cukup.

selamat bertugas DS Najib

Unknown 18 March 2015 at 00:23  

Why did we not vote them out?
And we get shorter by a lot more dollars.

Anonymous,  18 March 2015 at 00:58  

Lawaklah Anon 23:19
Tp betul jugak, DS Najib perlu jaga ketua bhg UMNO jer, 30 juta rakyat Malaysia yang lain boleh bersedia utk bayar GST.

Anonymous,  18 March 2015 at 04:04  

Ku Li ni Cintakan UMNO BAru lebih dari negara Malaysia..... tak relevan lagi...cakap manis macam Sultan Perak....

Bila rakyat Lapar dan Marah...harap tahu bangkit dan Focus rumah dan Tempat Tinggal Ketu2 UMNO-BN dan sesiapa dari Golongan ELITE UMNO yang telah JAHANAMKAN negara selama 60 tahun...

giorgio 18 March 2015 at 07:20  

You are best of the best... Syabas

flyer168 18 March 2015 at 07:30  

"Tengku Razaleigh Hamzah aka The Hermit of Langgak Golf Speaks in Parliament- Finally!"

Dato'

Soon we can expect to see this...

"...Dubbed ‘the Imelda Marcos of the Arab world’ because of her lavish lifestyle and love of designer clothes, Leila Trabelsi is said to have demanded the gold last week as President Zine Al Abidine Ben Ali’s regime collapsed.

The chief of Tunisia’s central bank initially refused but Ben Ali, 74, personally intervened, and she flew out with the bullion as she joined him in exile in Saudi Arabia.

"Wife of Tunisian president fled riot-torn country with 1.5 TONNES of gold..." - http://www.dailymail.co.uk/news/article-1347938/Tunisian-presidents-wife-Leila-Trabelsi-fled-riots-35m-gold-bars.html#ixzz3UexrrBPq

You be the judge.

Cheers.

Anonymous,  18 March 2015 at 08:31  

I don't know, bro, but I certainly did my part in PRU11 and PRU13.

flyer168 18 March 2015 at 08:43  

"Tengku Razaleigh Hamzah aka The Hermit of Langgak Golf Speaks in Parliament- Finally!"

Dato',

I rather like the word..."Finally!"

Remember the old case...B.F?

Cheers.

Anonymous,  18 March 2015 at 09:05  

Assalamuallaikum semua....

Saya cukup bersetuju dengan cadangan YB Tengku.

GST masih dalam kesamaran tentang tujuan sebenar. Oleh itu mesti ditangguhkan atau dimansuhkan.

Buat masa ini kita sentiasa dimomok-momokkan dengan GST itu membantu rakyat yg kononnya akan mengurangkan pembelanjaan dan memfocuskan kepada needs. Tapi setakat dlm bulan ini, surat2 pemberitahuan dari syarikat berbentuk service sudah diterima mengatakan pembayaran BERTAMBAH sebanyak 6%. Antaranya IWK, health insurance, motor vehical insurance dan sebagainya.

PERSOALANNYA:
1) Adakah selama ini syarikat tersebut TIDAK membayar tax kepada kerajaan?
2) Adakah ini merupakan 'loop hole' untuk Syarikat mengaut keuntungan atau 'instant profit'?
3) Dimana yg dikatakan 'membantu rakyat'?
4) Sebab GST pon masih samar... takkan disebabkan negara lain gunakan GST, kita pon nak ikut tanpa usul periksa?
5) Adakah ini cara yg halus untuk MEROMPAK rakyat?

Sesungguhnya Allah Maha berkuasa dan doa orang yang disakiti itu makbul.

Anonymous,  18 March 2015 at 12:15  

This gomen is good for Cheating, cheating and cheating some more. 30K rakyat belakang sold out tak bolih tampal

Anonymous,  18 March 2015 at 17:08  

Fairuz Lee, 17 March 2015 at 22:13

The only person "loud and blur" is you bro.

Anonymous,  19 March 2015 at 12:02  

Sya lebih suka dan Harap Ku Li boleh Masuk DAP...Jadi Ketua Pembangkang....Lepas tu Bawa Masuk Lagi 30 MP dari BN masuk DAP.....
SERTA MERTA MAMPUS UMNO-BN....

Tapi ini mimpi aje.....Ku Li ni Macam Harap Pegar Jaga Padi....

Kita mesti Teruskan cari jalan baru..Jalan REMAJA...Jalan UBAH yang Iklas!!..>Harap Ekonomi Malaysia Tumbang dan Matawang Ringgit Runtuh........hutang negara $1 Trillion....Orang Asing Lebih Banyak dari Orang India....apahal ini terjadi...kena tengok Agenda UMNO-BN suka sangat Orang Asing bukan Warga Negara Malaysia...sebab senang buat mereka Lakukan keganasan kerana mereka Perlukan Duit...sedikit $$$ saja boleh Kau Tim Mereka buat Huru Hara....Islam, Koran bakar, babi kat masjid...dan lain2

Anonymous,  21 March 2015 at 00:30  

He is in high with daun ketum

Unknown 21 March 2015 at 10:47  

Why is there so many question on his 'Finally'. However this is just just my take, Ku Li is already 77 year old, rich & comfortable not as young as in 1987.After some hard thinking & coaxing & he decided to make a last comeback,this is probably his last term as MP, he knows he is Old. This is Najib lowest Ebb .As a Dedicated son of Malaysia, he has to Answered Positively, the Final call by the Nation to set the Nation straight again.This he knows is his Final Chapter in his Sejarah.! Syabas Tengku Razaleigh..

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP